SZP Sychrov, a.s.

Jsme tradičním výrobcem vepřového masa, zabýváme se chovem

  • » selat
  • » prasat
  • » plemenných prasniček a kanců

a výrobou a prodejem

  • » vepřového masa
  • » a selat